Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou L&Š, s.r.o. podľa GDPR

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Odporúčame vám aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.farby.sk, tiež budú k dispozícii vo všetkých predajniach L&Š, s.r.o.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi (ďalej ako „Nariadenie GDPR“).

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou L&Š s.r.o. podľa konkrétneho účelu spracúvania: