Obklady

 1. Obklad Houston/House od tones white B STR 32.8x89.8

  Obklad Houston/House od tones white B STR 32.8x89.8                                                                           Vypredaný

  Cena s DPH 37,69 € / M2
  Artikel: 319402
 2. Obklad Reflection White 29,8x59,8cm

  Obklad Reflection White 29,8x59,8cm                                                                                   Vypredaný

  Cena s DPH 28,70 € / M2
  Artikel: 321907
 3. Mozaika Imagination Vision 21,4x61 /1x17m2/ 9ks

  Mozaika Imagination Vision 21,4x61 /1x17m2/ 9ks                                                                             Vypredaný

  Cena s DPH 23,80 € / M2
  Artikel: 322074
 4. Obklad Bianca Super White Matt 29.7x60

  Obklad Bianca Super White Matt 29.7x60                                                                                 Vypredaný

  Cena s DPH 18,30 € / M2
  Artikel: 326490
 5. Obklad Sable White 30.8x60.8cm

  Obklad Sable White 30.8x60.8cm                                                                                     Vypredaný

  Cena s DPH 21,90 € / M2
  Artikel: 333797
 6. Obklad Sable Black 30.8x60.8cm

  Obklad Sable Black 30.8x60.8cm                                                                                     Vypredaný

  Cena s DPH 21,90 € / M2
  Artikel: 333798
 7. Obklad Lerno Beige 60x60 /1.85m2/

  Obklad Lerno Beige 60x60 /1.85m2/                                                                                    Vypredaný

  Cena s DPH 16,50 € / M2
  Artikel: 302078
 8. Obklad Brown 22.3x44.8/1.5m2

  Obklad Brown 22.3x44.8/1.5m2                                                                                      Vypredaný

  Cena s DPH 15,10 € / M2
  Artikel: 302602