Chemopren univerzal 120ml

Skladom 1 KS

Cena bez DPH:

3,83 €

Cena s DPH:

4,59
Jednotková cena: 38.25 €/l
Objednávkový kód: 105382
Značka: PATTEX
KS
Predajňa Topoľčany, Tovarnícka 2: skladom 1 KS

Termín dodania:

Osobný odber Osobný odber na predajni Farby-laky L&Š Topoľčany, Tovarnícka 2 - Po-Pia 7:30-16:00, sobota 8:00-12:00

Popis Chemopren univerzal 120ml

Chemopren univerzal 120ml

Na univerzálne kontaktné lepidlo rôznych savých i nesavých materiálov, ako napr.: drevo, plasty, guma, koža, plech, sklo, korok, kartón, a mnohé ďalšie. Porézne alebo príliš sacie materiály (hobra, drevo) je vhodné pred lepením najmenej raz pretrieť lepidlom Chemoprén Univerzál zriedený Chemoprén Riedidlom v pomere 2:1, Nevhodný pre lepenie extrudovaného polystyrénu, syntetickej kože, mäkčeného PVC, PE a PP.

Príprava povrchu:

Lepený materiál musí byť čistý, suchý zbavený mastnoty a prachu. Pri lepení hladkých materiálov, ako je kov či plasty,
dodatočným zdrsnením lepených plôch zvýšite pevnosť spoja.

Spracovanie:

Pred použitím lepidlo Chemoprén Univerzál riadne premiešajte. Nanášajte v tenkej vrstve zubovou stierkou alebo valčekom na obe plochy. Vrstvu lepidla nechajte odvetrať cca 10 – 15 minút, potom oba lepené diely priložte a pevne stlačte. Pre pevnosť spojov je rozhodujúca sila stlačenia, nie doba trvania tlaku. Konečnú pevnosť dosiahnete po 24 hodinách.

Ďalšie informácie:

Materiál spracovávajte pri teplote od +18°C do +25°C. Ihneď po dokončení práce s lepidlom očistite pracovné náradie Pattex Chemoprén Riedidlom, čerstvé škvrny na pracovnom odeve opatrne odstráňte benzínom. Zaschnuté škvrny na textíliách a iných znečistených materiáloch sa dajú odstrániť Pattex Chemoprén Riedidlom alebo technickým benzínom. Nespotrebovaný materiál a jeho obal odložte na miesto určené obcou k ukladaniu nebezpečného odpadu. Obaly odovzdávajte k recyklácií len bez zbytkov vyprázdnené. Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1– 2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom.

Technické vlastnosti:

Báza Polychlórbutadién
Farba Matná žltá
Viskozita cca 2.200 – 2.500 mPa.s
Hustota 0,89 g/cm³
Teplota spracovania Od + 18°C do +25°C
Spotreba 200 – 300 ml/m² (pri obojstrannom nánose)
Doba odvetrávania 10 – 15 minút pri izbovej teplote
Tepelná odolnosť cca od -40°C do +90°C
Čistenie Pomocou Pattex Chemoprén Riedidla
Minimálny lisovací tlak 0,5 N/mm² (5 kg/cm²)
Otvorená doba Max. do 2 hodím po odvetraní je nutné spoje zalisovať
Lepenie dreva Vlhkosť dreva cca 8 –12%

Balenie a hmotnosť Chemopren univerzal 120ml
Hmotnosť: 0.1 kg
V kartóne: 20 ks
Dokumenty na stiahnutie k Chemopren univerzal 120ml

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Chemopren univerzal 120ml :

  Pattex Chemoprén Univerzál.PDF

Označenie tovaru Chemopren univerzal 120ml :

EAN kód a interný kód výrobku Chemopren univerzal 120ml :

5997272382468
5997272382475
105382