Chemopren extrem 120ml tuba

Skladom 14 KS

Cena bez DPH:

4,08 €

Cena s DPH:

4,89
Jednotková cena: 40.75 €/l
Objednávkový kód: 105082
Značka: PATTEX
KS
Predajňa Topoľčany, Tovarnícka 2: skladom 14 KS

Termín dodania:

Osobný odber Osobný odber na predajni Farby-laky L&Š Topoľčany, Tovarnícka 2 - Po-Pia 7:30-16:00, sobota 8:00-12:00

Popis Chemopren extrem 120ml tuba

Chemopren extrem 120ml tuba

Špeciálne kontaktné lepidlo pre extrémne namáhané spoje s vyššou odolnosťou. Na kontaktné lepenie s veľmi vysokou pevnosťou. Chemoprén Extrém je obzvlášť vhodný na lepenie kože, dreva, gumy, textilu, kovov, preglejky, kartónu a rôznych materiálov z tvrdých umelých hmôt. Na lepenie izolačných materiálov priestoroch vystavených vyšším teplotám (napr. v blízkosti kúrenia). Porézne alebo príliš savé materiály (hobra, drevo) je vhodné pred lepením najmenej raz pretrieť lepidlom Chemoprén Extrém zriedeným Chemoprén riedidlom v pomere 2:1. Nie je vhodné na lepenie polystyrénu, teflónu, mäkčeného PVC, PE a PP. Nepoužívajte na spoje, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravou a pitnou vodou.

Príprava povrchu:

Lepený materiál musí byť čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu. Pri lepení hladkých materiálov, ako je kov či plasty,
dodatočným zdrsnením lepených plôch zvýšite pevnosť spoja.

Spracovanie lepidla:

Pred použitím lepidlo Chemoprén Extrém riadne premiešajte. Nanášajte v tenkej vrstve zubovou stierkou, štetcom alebo valčekom na obe plochy. Vrstvu lepidla nechajte odvetrať cca 10 – 15 minút, potom obidva lepené diely priložte a pevne stačte. Pre pevnosť spoja je rozhodujúca sila stlačenia, nie doba trvania tlaku. Konečnú pevnosť dosiahnete po 24 hodinách.

Ďalšie vlastnosti:

Materiál spracovávajte pri teplote od +18°C do +25°C. Ihneď po dokončení práce s lepidlom očistite pracovné náradie Pattex Chemoprén Riedidlom, čerstvé škvrny na pracovnom odeve opatrne odstráňte benzínom. Zaschnuté škvrny na textíliách a iných znečistených materiáloch sa dajú odstrániť Pattex Chemoprén Riedidlom alebo technickým benzínom. Nespotrebovaný materiál a jeho obal odložte na miesto určené obcou k ukladaniu nebezpečného odpadu. Obaly odovzdávajte k recyklácií len bez zbytkov vyprázdnené. Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1– 2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom.

Technické údaje:

Báza Polychlórbutadién
Farba Matná žltá
Viskozita cca 2.300 – 2.500 mPa.s
Hustota 0,89 g/cm³
Teplota spracovania Od + 18°C do +25°C
Spotreba 250 – 350 ml/m² (pri obojstrannom nánose)
Doba odvetrávania 10 –15 minút pri izbovej teplote
Tepelná odolnosť cca od -40°C do +120°C
Čistenie Pomocou Pattex Chemoprén Riedidla
Minimálni lisovací tlak 0,5 N/mm² (5 kg/cm²)
Otvorená doba Max. do 2 hodím po odvetraní je nutné spoje zalisovať
Lepenie dreva Vlhkosť dreva cca 8 –12%

Balenie a hmotnosť Chemopren extrem 120ml tuba
Hmotnosť: 0.1 kg
V kartóne: 20 ks
Dokumenty na stiahnutie k Chemopren extrem 120ml tuba

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Chemopren extrem 120ml tuba :

  Pattex Chemoprén Extrém.PDF

Označenie tovaru Chemopren extrem 120ml tuba :

EAN kód a interný kód výrobku Chemopren extrem 120ml tuba :

5997272383090
5997272383106
105082