S6300 390g elastik

Skladom 2 KS

Cena bez DPH:

2,49 €

Cena s DPH:

2,99
Jednotková cena: 7.67 €/kg
Objednávkový kód: 104048
Značka: ELASTIK
KS
Predajňa Topoľčany, Tovarnícka 2: skladom 2 KS

Termín dodania:

Osobný odber Osobný odber na predajni Farby-laky L&Š Topoľčany, Tovarnícka 2 - Po-Pia 7:30-16:00, sobota 8:00-12:00

Popis S6300 390g elastik

S6300 390g elastik

Charakteristika: Je to zmes aromatických a uhľovodíkov a alkoholov.

Použitie: používa sa na riedenie syntetických vypaľovacích náterových látok, napríklad email S 2046
a email S 2053 a pod.

Vlastnosti:
Farba: číra, priehľadná kvapalina bez mechanických nečistôt
Zápach: typický po použitých surovinách
Hustota: 840 - 860 kg/m3
Farba v mg J2/100 ml roztoku: max. 6
Bod vzplanutia: 22°C

Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej
látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

Bezpečnostné opatrenia:

Riedidlo S 6003 je klasifikované ako prípravok škodlivý pre človek a veľmi horľavý prípravok.
V prevádzkach, v ktorých sa manipuluje s riedidlom treba zabezpečiť stále vetranie a odvod vzduchu
z pracoviska a skladov pomocou technického zariadenia. Pracovisko a sklady musia byť udržiavané
v čistote a únikové východy musia byť priechodné. Elektrické zariadenia a osvetlenie používať
v nevýbušnom prevedení. Zabrániť vzniku statickej elektriny. Používať náradie v neiskriacom prevedení.
Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom a žeravými predmetmi. Nejesť, nepiť, nefajčiť! Pri manipulácii
používať všetky predpísané ochranné pracovné pomôcky.

Skladovanie a balenie: Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +20°C.
Skladovacie priestory musia vyhovovať požiadavkám pre skladovanie horľavých kvapalín. Výrobok je
balený do PET obalov s objemom 0,5 l , plechových obalov s objemom 1 l, 3,4 l, 4,5 l, 9 l , 200 l prípadne
v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom.

Balenie a hmotnosť S6300 390g elastik
Hmotnosť: 0.4 kg
V kartóne: 15 ks
Na palete: 66 ks
Dokumenty na stiahnutie k S6300 390g elastik

Karta bezpečnostných údajov a technický list k S6300 390g elastik :

  S 6300 CLP.pdf

  S 6300.pdf

Označenie tovaru S6300 390g elastik :

EAN kód a interný kód výrobku S6300 390g elastik :

8586000606975
104048

Kategórie
Z akcií vyberáme