Kyselina sírová 37% 1200gr LARO

Tovar na objednávku po overení dostupnosti u dodávateľa

Cena bez DPH:

1,58 €

Cena s DPH:

1,89
Jednotková cena: 1.58 €/kg
Objednávkový kód: 102467
Značka: LARO

Termín dodania:

Dostupnosť tovaru Kyselina sírová 37% 1200gr LARO a termín dodania je na dopyt - napíšte nám otázku cez "MÁM OTÁZKU".

Popis Kyselina sírová 37% 1200gr LARO

Kyselina sírová 37% 1200gr LARO

Je to číra bezfarebná kvapalina, kyslého charakteru s leptavým účinkom na väčšinu organických materiálov.  Je určená na plnenie a dopĺňanie stavu kyseliny v olovených akumulátoroch, alebo na úpravu vody. Pri riedení lievať kyselinu do vody, nie naopak.
Technické údaje: Číra bezfarebná nehorľavá vysokokyslá kvapalina, vo vode neobmedzene rozpustná. pH menej ako 1, hustota 1,2 – 1,25 gcm-3.

Číslo: CAS 7664-93-9

Nadobúdanie, dovoz, držba alebo používanie tohto obmedzeného prekurzora výbušnín členmi širokej verejnosti podlieha obmedzeniu stanovenému v Nariadení EP a Rady (EÚ) č.2019/1148, článku 5 ods. 1 a 3.

POZOR! Odo dňa 1.2. 2021 dochádza k zmenám v oblasti prekurzorov výbušnín na základe nariadenia (EU) 2019/1148 z dňa 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní. Určité látky a zmesi sú prekurzory výbušnín a môžu byť zneužité k nedovolenej výrobe výbušnín. Látky uvedené v prílohe I Nariadenia (EU) 2019/1148 sa zneprístupňujú širokej verejnosti samostatne ani v zmesiach - predaj je možný iba obchodným spoločnostiam.

Predaj tohto výrobku je možný iba osobne profesionálnym používateľom, pri predaji budeme evidovať:

  • doklad totožnosti
  • doklad o registračnom čísle spoločnosti (IČO alebo IČ DPH)
  • je potrebné vyplniť Vyhlásenie zákazníka

Balenie a hmotnosť Kyselina sírová 37% 1200gr LARO
Hmotnosť: 1.3 kg
V kartóne: 12 ks
Na palete: 40 ks
Dokumenty na stiahnutie k Kyselina sírová 37% 1200gr LARO

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Kyselina sírová 37% 1200gr LARO :

  kyselina sirova_KBU_rev 2021.pdf

  Vyhlásenie zákazníka PREKURZORY.docx

Označenie tovaru Kyselina sírová 37% 1200gr LARO :

EAN kód a interný kód výrobku Kyselina sírová 37% 1200gr LARO :

8588002207013
102467

Kategórie
Z akcií vyberáme